Wikipaz|ویکی‌پز

Podcast by Wikipaz

Listen on:

  • Podbean App

Episodes

Tuesday Oct 05, 2021

آبگوشت از غذاهای لذیذ و پر طرفدار ایرانی هاست که از ترکیب گوشت،حبوبات و سبزیجات تشکیل شده است که با “تیلیت کردن” خورده میشود.این غذا از زندگی کوچی و عشایر نیاکان ما، به دلیل فرهنگ دامپروری به جا مانده است.در این قسمت از ویکی‌پز درباره آبگوشت حرف میزنیم.
 
مالک و صاحب‌امتیاز پادکست:رضا میکاییل‌زاده

All rights reserved

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320